Flattr this

Laundry day

by Vidde

Hur snäll en familj än är så känner man efter ett tag att man inkräktar på deras liv. Anayah kände det, och hon gav sig av. Hon försäkrade dem att hon hade någonstans att sova under tak, även fast det inte var sant.

Pages:

(43 pages)

Skip to page:

Change display mode:

Overall rating: 0
Most rated as: (rated 0)

rss