Flattr this

100 bebisar - Sundin

image

Regler: * Börja med en kvinnlig sim och flytta in på en tom tomt * Ingen får flytta in på tomten * När ett barn gifter sig behåller barnet tomten och övriga flyttar till en ny tomt * fuska inte (egentligen finns det en massa andra regler i de officiella trådarna om den här utmaningen, men jag följde dem inte och ibland hade jag egna åsikter om vad som var fusk och inte) Mål: * Hundra bebisar ska födas i den aktuella familjen

[-Show comments (0)-]

Pages:

(1 pages)

Skip to page:
Change display mode:

Overall rating: 0
Most rated as: (rated 0)

rss