Changelog

1.07

2020-02-25 : Comments does not show in the first page when in thumbnail mode!

2020-02-25 : When I saved the image of the front page of my new story, I got to the welcome screen. Possibly because there was no pages...

2020-02-25 : Viddeliten kan begära lösenord, men inte logga in...

2020-02-17 : List all comments somewhere with links to the discussion!

2020-02-17 : Site should keep track of where I was last in a story without having to make bookmark. Maybe in some read mode that can be turned on when starting in the beginning of story or on previous bookmark to automatically move bookmark as I read?

2020-02-17 : bug: language variable

2019-04-20 : Add the ability to bookmark stories with only one page

1.06

2018-10-11 : You should be able to choose to be notified when someone replies to a comment you've made.

2018-10-11 : Fix comment links

1.05

2018-04-18 : Favicon

2018-04-18 : Uploading index image does not work!

2018-04-18 : images not working!

2018-04-18 : Shell update

1.04

2017-06-24 : The feedback page should only show "Next" if there is more page to show.

2017-06-22 : Button for first empty text in a story (only my own stories)

2017-06-21 : Förbättringsförslag-sidan listar endast pågående

2017-06-21 : Textarea size in story pages

1.03

2017-05-30 : Make posts more separate in thumbnail mode in variant-winter

2017-05-30 : In Variant Dark, Story images may be too big.

2017-05-30 : Solution is checked in does not work

1.02

2017-05-24 : watermarks are double on thumbnails. Fix it!

2017-05-24 : Stories should not be marked updated if the updated posts are not public.

2017-05-24 : Don't allow images outside

2017-05-23 : En story som en användare inte valt någon bild till borde inte "skriva" ut en tom <img src=""> för då blir det en liten "ful" blå "bild saknas" icon i vissa webbläsare(Safari har jag bara testat i. Borde vara en standardbild alternativt ingen IMG tag..

1.01

2017-05-22 : En lista över alla registrerade användare vore kul att kunna se

2017-05-22 : Show feedback-page even if you are not logged in!

2017-05-22 : I think Top List should show average rating by default...

2017-05-22 : The feedback-system on dreamhorse.se is better. Please copy

2017-05-22 : Make the page responsive!

2017-05-22 : Ugly headlines

1

2017-05-22 : Storybook borde migreras till Shell systemet och bli responsiv.

2014-01-28 : Make it possible to upload multiple pictures!

2011-08-18 : Sidan sparar inte vad jag vill visa mina egna storys som (thumbnails eller album) går alltid tillbaka till Thumbnails.

2011-08-18 : Drop Down listen for designen visor alltid the other one som vald design oavsett silken man valt, den designen man valt borde stå som förvald.

2011-08-17 : You can't see comments if you are not logged in?

2011-08-17 : I keep finding the same feedback post with the search function!

2011-08-17 : Permalinks on comments

2011-08-17 : Show Flattr-buttons on comments

2011-08-17 : Searchfunction for feedbacks, please!

2011-08-17 : När jag kollar på Viddelitens styory i albumversion så har den 2 sidor + förstasida.

När jag går in i thumbnail version så får jag bara första sidan + "You have reached the end of the story" ..

2011-08-16 : Flattr-buttons on feedback

2011-08-16 : I want popup-boxes asking if Im sure when I delete things!

2011-08-16 : Röstnings funktionen verkar lite konstig att jag får välja kategori att rösta den som? Borde jag inte bara kunna rösta inom den kategorin som skaparen av storyn har valt alternativt att det finns fasta kategorier, då det nu känns som att det kan bli konstigt om alla väljer/skapar konstiga kategorier?

2011-08-14 : When you only have one page in thumbnail-mode, you cant see it!

2011-08-12 : Check the emailer and remover of users. Don't spam people forever...

2011-08-10 : Om jag försöker ladda upp en fil som inte är en bildfil så får jag HTTP-fel 500 (Internal Server Error) fel och en tom sida kommer upp.

2011-08-10 : You should be able to sort stories by number of pages too.

2011-08-10 : The Sort by:-function should remember your last choice...

2011-08-10 : Fix meta on individual feedback posts

2011-08-10 : Fix meta on individual news

2011-08-09 : I want permalinks on news!

2011-08-09 : Give me a link to the feedback post I just sent...

2011-08-09 : I want permalinks to the feedback too!

2011-08-08 : Fix meta on stories so that a more interesting text appears on facebook if you share a link to it there

2011-08-03 : I want to be able to add pictures directly from an URL...

2011-08-02 : You should be able to specify what language a story is written in, and then have the possibility to filter the storys automatically for your language!

2011-03-10 : I want my own Flattr-button on my own stuff on the site!

2011-03-07 : You should be able to comment on individual story posts!

2011-03-04 : Man borde kunna tabort sina egna kommentarer om man skriver fel/ångrar sig

2011-03-03 : Det går inte att tabort Bookmarks ifrån sidan Storybook | Page Stories utan man måste gå till den sidan i storyn och tabort bookmarket

2011-03-03 : add the possibility to see all feedbacks.

2011-03-03 : You cant seem to remove your bookmarks by clicking the x-button

2011-03-03 : Facebook rutan är jätteliten både i Safari, Firefox och Chrome. Oavsett vald design.

2011-03-01 : When you create a story, you should be directed into it immediately

2011-02-27 : När man är på en av sina egna storys och klickar på Pages: och siffran 1 så syns inte sidan 0(beskrivningssidan) så man måste trycka på << för att komma till den (När man har Thumbsnails visning aktiverad, under Album visning fungerar det bra)

2011-02-27 : Move down knappen fungerar inte på ändra story sidan, men move up fungerar bra. (Under thumbnails visning)

2011-02-27 : Doesnt seem like average rating is calculated correctly

2011-02-27 : There is too many resolved feedbacks displaying on the feedback page!

2011-02-27 : Sidan tillåter att man lägger in html på sidan även om vissa specialtecken tas bort så tillåts exempelvis iframes vilket är dumt och farligt.

2011-02-27 : Facebook rutan är jätteliten både i Safari, Firefox och Chrome. Oavsett vald design.

2011-02-27 : Det är väldigt oklart hur man gör för att publicera sida 2 av en berättelse, man måste gå in i Album visning och välja detta. Men eftersom Thumbnails är standard så missas detta lätt, tog ett bra tag innan jag kom på detta..

2011-02-27 : You should be able to comment on stories!

2011-02-27 : You should be able to comment on news!

2011-02-26 : På designen the other ond under sedan där man ändrar sina storys så har textbooxen ljusgrå/vit background och det är ljusgrå/vit text vilket gör texten osynlig.

2011-02-25 : You should be able to comment on feedback!

2011-02-25 : Nya storys visas inte i min egna list över skapade storys. Storys visas i listan så fort de har har 1 page. Vilket man kan göra själv om man letar reda på direklänken till storyn(gissar id numret till sin nya story) men det kan inte vara rätt väg att gå

2011-02-25 : Det vore nog bra med en sida som får en att komma igång med sidan, exempelvis en startsida där det står hur man ska göra.

2011-02-25 : Man kan se beskrivningen på en story via direktlänk även om storyn inte är publik.

Om man försöker gå in på en story som inte finns/inte är publik så borde man få ett Denna story finns inte meddelande.

2011-02-24 : Fix the tables in variant winter, please!

2011-02-24 : When you make a story visible to a new point, the story should be updated in all the lists and such!

2011-02-24 : Visa tydligare huruvida dina historier är synliga eller ej, så man snabbt kan se det, eller till vilken sida av totala antalet sidor de är synliga...

2011-02-24 : Såg just att det redan finns en startsida... så jag gör en -1 på min tidigare feedback, så det blir 1-1=0. Möjligtivs kunde det vara enklare att ta sig tillbaka till startsidan, nu när man räknat ut hur man gör är det ju enkelt, men innan det... Mistänker för övrigt att +1 funktionen strular lite.

2011-02-24 : Det borde stå hur många sidor en story har i listan av stories så att man får en känsla för det innan man klickar på dem.

2011-02-24 : Vågar inte riktigt publicera någon story när jag inte vet hur de bör se ut och vad som bör ingå.

2011-02-23 : Verkar som att man inte loggas in första gången man försöker även fast det står att det går bra...

2011-02-23 : -fixa en about sida, så man kan läsa vad siten är tänkt att användas till

2011-02-23 : -folk kommer att skiva flera saker i feedbacken om designen inte ändras.