Flattr det här

Laundry day

by Vidde

Miss Evangelista, även kallad Anayah, fann sig en dag stående i en glänta. Vad gjorde hon här? Varför var hon här? Vem var hon egentligen? Hette hon verkligen Anayah Evangelista? Hon mindes ingenting. Hur hade hon kommit hit? Hon kände sig inte särskilt trött i benen, så hon kunde kanske inte ha gått så långt.

[-Visa kommentarer (0)-]

Pages:

(43 pages)

Skip to page:

Change display mode:

Overall rating: 0
Most rated as: (rated 0)

rss